Äänimainonnan suunnittelu

äänimainoksen suunnittelu lähtee liikkeelle mainostettavasta tuotteesta/palvelusta, mutta suunnittelun neljä perusajatusta ovat:

  1. herätetään kohderyhmän huomio
  2. saada mielenkiinto heräämään
  3. saada kuluttaja haluamaan tuotetta
  4. saada kuluttaja ostamaan tuote

Myös spiikkerillä on suuri osuus onnistuneesta äänimainoksesta, halutaanko mainokseen mies- vai naisääni, kenties joku julkisuuden henkilö, tunnettu urheilija tai muu entuudestaan ihmisille tuttu ääni. Ostajat kiinnostuvat helpommin tuotteesta kun saavat mielikuvan, että tätäkin tuotetta käyttävät julkisuuden henkilöt. Suunnittelussa keskitytään äänimainoksen sisältöön, jotta mainoksesta saadaan mahdollisimman houkutteleva ja hyviä mielikuvia aikaansaava.

Äänimainoksen tuotantomalleja

Monologi

Yksi puhuja, taustalla voi olla myös musiikkia tai muuta äänitehostetta sekä yrityksen oma mainosjingle. Mukaansa tempaava kuuntelijan mielenkiinnon herättävä mainostyyli.

Dialogi

Yleensä kahden spiikkerin välinen keskustelu, mukana taustalla musiikkia tai muuta äänimaailmaa sekä mahdollisesti yrityksen äänilogo. Kokonaisvaltainen ja kaupallisen mainostyyli.

Musiikkimainokset

Mainostyyli, jossa on yleensä vähän tai ei lainkaan puhetta. Perustuu äänilogoihin, mainosjingleihin tai on laulettu musiikkimainos. Mieleenpainuva ja mielikuvia herättävä mainostyyli.