Äänimainonnan kampanjasuunnitteluHyvin suunnitellulla kampanjalla tavoitat kohderyhmäsi juuri oikeaan aikaa ja oikeassa paikassa. Onnistunut kampanja suunnittelu edellyttääkin tietoa kohderyhmistä ja oikeiden medioiden valitsemista. Suunnittelussa tehdäänkin valintoja eri medioiden välillä. Hyvä kampanja onkin kustannustehokas ja tavoittavuudeltaan juuri oikean kokoinen.

Imago

Imagomainonnan tarkoitus on ylläpitää ja vahvistaa brandia ja luoda myös tuotteelle tai palvelulle juuri oikeanlainen imago. Imagomainontaa käytetäänkin usein tukemaan tuotteiden mainontaa. Imagomainonta onkin pitkäjänteistä mainontaa ja siitä tuloksia ei kannata odottaa liian lyhyellä aikavälillä.

Lanseeraus

Lanseeraus mainontaa käytettään kun lanseerataan uusi tuote markkinoille. Lanseeraus mainonta onkin yleensä pitkäkestoista ja osana laajempaa kokonaisuutta. Kampanjassa käytetään paljon erinlaisia versioita mainoksesta. Kampanja suunnittelussa onkin tässä erityisen tärkeä rooli, koska kampanjassa on paljon spottien toistoja.

Muistutus (reminder advertising)

Muistutusmainonta on mainontaa jonka tavoitteena on muistuttaa tuotteesta, palvelusta tai olemassa olosta Yms. Muistutusmainonnassa on vähän toistoja kun se on tasaisen jatkuvaa. Mainokset on suunniteltu muistuttamaan asiakasta ja ylläpitämään tietämystä.

Aktivointi

Aktivointi mainontaa käytetään yleensä tarjousmainonnassa joka on lyhytkestoista, mutta siinä on riittävän paljon toistoja. Aktivointikampanjassa voidaan kohdistaa mainoksien ajo tiettyihin päiviin viikosta ja kellonaikoihin.

Tapahtuma

Tapahtumamainontaa käytetään erilaisten tapahtumien mainonnassa. Tapahtumamainonta onkin lyhyt kestoista. Tapahtumien aikana voidaan ajaa ns. muistutusmainosspotteja.

Antimainonta

Antimainonnaksi kutsutaan sitä että kilpailijasta tuodaan negatiivisiä piirteitä esimerkiksi mainontaa apuna käyttäen. Antimainonnan tavoitteena voi olla myös suora kehotus välttämään jotain tiettyä asiaa.